Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 1. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

  Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno (dále jen správce), nebere ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. Vaše osobní údaje na webové stránce www.jizni-morava.cz zpracováváme vždy v rámci platné a účinné legislativy upravující ochranu osobních údajů, především Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Kromě zavedení technických opatření jsme proškolili zaměstnance správce, kteří mají k údajům přístup, a jsou nyní povinni držet údaje vás jako subjektů údajů v tajnosti. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail info@kr-jihomoravsky.cz

 2. Údaje, které sbíráme

  Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů je správce oprávněn zpracovávat vaše údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou. Zpracování údajů na webové stránce www.jizni-morava.cz. Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů obsažených na našich webových stránkách, správce zaznamená takové údaje, díky kterým správce zpracuje a vyhodnotí výkon webové stránky. Data využívá správce pouze interně a v souladu se zpracovatelskými smlouvami mezi správcem a jednotlivými zpracovateli (viz níže čl. 6) jsou předávány pouze těmto zpracovatelům a žádným dalším subjektům. Data shromažďuje správce za účelem:

  • analýzy využití webové stránky, průzkumu trhu a následné optimalizace webové stránky,
  • úpravy obsahu stránky dle potřeb návštěvníků,
  • zlepšení uživatelské spokojenosti a zjednodušení obsluhy.

  Údaje, které správce shromažďuje a zpracovává, jsou: IP adresa a typ webového prohlížeče, cookies, e-mail v případě odběru newsletteru.

  K profilování ani automatizovanému rozhodování na webové stránce nedochází.

 3. IP adresy a typ webového prohlížeče

  IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů Jihomoravského kraje před kyberútoky. Uchovávání a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přístupu na webové stránky.

  IP adresy sbírá program Google Analytics, který je při sběru anonymizuje. Z něj lze sice sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.

 4. Cookies

  Subjekt souhlasí s tzv. ukládáním cookies na jeho počítač či jiné zařízení. Jedná se o malé soubory, které při opakované návštěvě webové stránky umožní obnovit předcházející uživatelské nastavení (jazyková mutace atp.). Skrze cookies není možné dostat se k jiným datům na počítači subjektu. Správce používá cookies, aby obsah stránek lépe strukturoval a přizpůsobil potřebám návštěvníků, zlepšil navigační strukturu, což vede k lepšímu uživatelskému pohodlí.

  Každý internetový prohlížeč většinou akceptuje všechny cookies na dobu 30 dní od poslední návštěvy. V nastavení prohlížeče lze však nastavit, aby nepřijímal žádné cookies, případně aby je po ukončení internetové relace automaticky smazal.

 5. E-mailing

  Návštěvník webu se může dobrovolně přihlásit k odebírání newsletteru s informacemi o aktuálních akcích na území Jižní Moravy. E-mailing je kromě zmíněného nařízení GDPR provozován v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Při přihlášení je třeba vyplnit:

  • E-mailovou adresu
  • Potvrdit souhlas v tzv. double opt-in emailu, tedy e-mailu, který přijde do emailové schránky návštěvníka bezprostředně po registraci do rozesílky newsletteru a kterým se podruhé potvrdí souhlas se zasíláním. To z toho důvodu, aby nemohla být přihlášena do rozesílky třetí osoba.

  E-mailová adresa je uchována po dobu rozesílky e-mailu, minimálně však na 3 roky od 25. května 2018. Kdykoliv se lze nechat vyřadit z e-mailingové databáze, a to posláním e-mailu na info[at]kr-jihomoravsky.cz, dopisem na Kraj nebo kliknutím na příslušný odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu.

  Návštěvník webu má povinnost uvádět svůj osobní údaj (v tomto případě e-mail) správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně tohoto údaje. Pokud je návštěvníkovi méně než 16 let a chce se přihlásit k odběru newsletteru, je třeba to doložit souhlasem zákonného zástupce.

 6. Zpracovatelé

  Správcem i zpracovatelem údajů je správce, se zpracováním pomáhají i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17, 150 00, IČ 276 04 977
  • Webmaster stránek Burn IT, s.r.o., se sídlem Pelušková 1442, Praha 9, 198 00
  • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 2, Brno, 614 00 – správce webových stránek na základě smluvního vztahu s Jihomoravským krajem,
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Kraj nevyužívá. Sekce zpracovatelů je pravidelně aktualizovaná. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a zároveň jsou vybíráni tak, aby zaručovali zákonné a bezpečné použití údajů
 7. Subjekt údajů

  Subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a svobodně. Svůj souhlas může u správce údajů kdykoliv odvolat na e-mailu info@kr-jihomoravsky.cz. Odvolání je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má také právo:

  • požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (právo na informace),
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (právo na přístup),
  • nechat správcem opravit či doplnit své údaje (právo na opravu),
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů (právo na výmaz),
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas, případně nechat omezit zpracování údajů (právo na omezení),
  • nechat data převést (právo přenositelnosti),
  • vznést námitku (právo vznést námitku),
  • v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.